O meni

Nataša Lipej, mag.iur.

Završila sam Pravni fakultet u Trstu u Italiji. Nakon završenog studija vraćam u Hrvatsku gdje odrađujem praksu u odvjetničkom uredu te 2016. godine polažem pravosudni ispit. Višegodišnje iskustvo stječem u odvjetničkom društvu Vukić i partneri d.o.o. kao odvjetnički vježbenik te u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša gdje sam obavljala poslove višeg stručnog savjetnika za procjenu vrijednosti nekretnina. Svoje iskustvo gradila sam i kao predsjednica Procjeniteljskog povjerenstva Primorsko - goranske županije. Godine 2019. selim se u Zagreb gdje sam se zaposlila u Službi za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju Ministarstva kulture i medija.

Smatram da svatko može profitirati znajući vlastita prava, a isto tako sam svjesna da je jako malo pojedinaca upoznato s vlastitim pravima te kako se njima služiti za dobrobit svog poslovanja. Baveći se tom mišlju dugo vremena te razmišljajući na koji način bih ja mogla pomoći, odlučila sam da to napravim kroz poslovno savjetovanje i edukacije za mikro i male poduzetnike.

Pružam usluge individualnog savjetovanja i edukacije isključivo u odnosu na dva segmenta: pokretanje poslovanja (odabir pravno-organizacijskog oblika te podrška kod osnivanja obrta ili trgovačkog društva) i kupnje nekretnine bilo od strane državljana Republike Hrvatske ili stranog državljana.

Obzirom da se služim engleskim i talijanskim jezikom, moje usluge dostupne su i stranim klijentima te je svaka suradnja i komunikacija moguća na navedenim jezicima.

Odgovorna sam i pouzdana osoba tako da su to vrijednosti koje svojim klijentima mogu ponuditi u zajedničkom radu. Svakom klijentu pristupam individualno te vlastitim iskustvom smatram da mogu pružiti cjelovitu i kvalitetnu poslovnu uslugu.

Cilj mog poslovanja je naći optimalno rješenje na Vaš upit i biti podrška u ostvarivanju Vaših poslovnih ciljeva.

Usluge

SAVJETOVANJE

Savjetovanje i podrška kod pokretanja poslovanja

Ako ste odlučili pokrenuti vlastiti posao, imate ideju, ali ne znate od kuda krenuti i koji pravno-organizacijski oblik odabrati, da li je to obrt ili trgovačko društvo, cilj savjetovanja je upravo to – pomoć klijentima da dođu do optimalnog rješenja za svoje poslovanje te pružiti im točne i provjerene informacije.

Također, cilj je i pružiti podršku kroz cjelokupni proces osnivanja obrta ili trgovačkog društva: savjetovanjem o koracima koje je potrebno poduzeti ili sudjelovati aktivno u procesu osnivanja.

Savjetovanje i podrška pri kupnji nekretnine

Kupnja nekretnine zna biti veoma zahtjevan proces, a zajednički cilj svakoj osobi, bio to državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, koja se upušta u taj proces je da kupoprodaja nekretnine završi na siguran i valjan način sukladno zakonu.

Cilj savjetovanja i podrške pri kupnji nekretnine je da osoba koja je u tom procesu isti razumije u potpunosti, da joj je jasna terminologija (zemljišno knjižni izvadak, tabularna izjava, solemnizacija), da zna koji koraci slijede, na što treba obratiti pažnju i koji su sudionici toga procesa, koji je porez na promet nekretnina, te da li ugovor o kupoprodaji sadrži sve zakonom propisane elemente. U slučaju stranog državljanina, da zna koji su uvjeti kod kupoprodaje nekretnine u Republici Hrvatskoj te što je sve potrebno poduzeti i kome se obratiti da se kupoprodaja ostvari.

U slučaju da se pokaže potreba, mogu Vas spojiti sa stručnjacima iz raznih područja sa kojima surađujem kao što su javni bilježnik, odvjetnik, sudski vještak za procjenu nekretnine ili agencija za nekretnine.


EDUKACIJE

Edukacije mogu biti predefinirane ili prilagođene na zahtjev klijenata. Zahtjev klijenta mora biti u okviru tematike gore navedenog savjetovanja, na primjer određena tema iz Zakona o obrtu, Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o zemljišnim knjigama, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ili Zakona o radu.

Edukacije mogu biti individualne ili grupne. Edukacije se mogu održavati na zahtjev, u poslovnim prostorijama klijenta ili online.

“Prvi susret s poduzetništvom”

Ako ste odlučili pokrenuti vlastiti posao, imate ideju, ali ne znate od kuda krenuti ova edukacija će vam pomoći da: razradite Vašu poslovnu ideju i definirate strategiju poslovanja, saznate pozitivne i negativne strane obrta i trgovačkog društva kako bi što bolje mogli odabrati pravno-organizacijski oblik koji je najbolji za Vas, koje su Vaše obaveze kao poslodavca, a pritom, ukoliko zapošljavate, i što je ono što morate omogućiti radniku, kako definirati cijenu usluge, koji su troškovi koji Vas očekuju, treba li Vam knjigovodstvo te koje potpore možete koristiti pri početku poslovanja.

“Paušalni obrt”

Edukacija je namijenjena klijentima koji žele otvoriti obrt s paušalnim oporezivanjem, te poduzetnicima početnicima koji se žele upoznati s osnovama poslovanja obrta.

Teme koje se prolaze na edukaciji su: prednosti i nedostaci obrta s paušalnim oporezivanjem, pomoć pri odabiru djelatnosti prema NKD-u, osnivanje obrta (koraci, potrebna dokumentacija i troškovi), porez i doprinosi, interni akti, računi (odredbe zakona koje se primjenjuju za oslobođenje od PDV-a) i knjiga prometa, knjigovodstvo za vođenje paušalnog obrta, fiskalizacija, pozajmica vlasnika, PO-SD, PDV, ZP i TZ obrazac, te obveze Vas kao poslodavca i prava radnika (ukoliko zapošljavate).

“Kupnja nekretnine”

Edukacija je namijenjena budućim vlasnicima nekretnine koji iz pozicije “znanja” žele promatrati cijeli proces kupoprodaje kako bi se isti završio na siguran i valjan način, kao i svim osobama koji su u doticaju sa nekretninama te žele zaokružiti svoje znanje o nekretninama s pravne strane.

Teme koje se prolaze na edukaciji su: zemljišno knjižni izvadak – od čega se sastoji i na što se treba obratiti pažnja kod kupoprodaje, sastavni elementi predugovora i ugovora o kupoprodaji, sudjelovanje javnog bilježnika – što je solemnizacija, upis vlasništva i tabularna izjava, porez na promet nekretnina i slučajevi kada je kupac oslobođen plaćanja poreza, uvjeti kod kupoprodaje nekretnine u Republici Hrvatskoj u slučaju stranog državljanina.

Politika privatnosti

V.L. CONSULTING, obrt za poslovno savjetovanje, OIB: 53448304623, u daljnjem tekstu (V.L. CONSULTING) na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), u svojstvu voditelja obrade ovom politikom privatnosti želi Vas obavijestiti o načinu obrade Vaših osobnih podataka.

Obrada osobnih podataka

V.L. CONSULTING osobne podatke obrađuje zakonito, pošteno i transparentno vodeći pri tome računa da se podaci obrađuju isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

Kategorije i svrha obrade osobnih podataka

V.L. CONSULTING prikuplja i obrađuje isključivo osobne podatke potencijalnih klijenata koji se obrate putem kontakt obrasca ili e-maila.
Osobne podatke prikupljene putem kontakt obrasca obrađujemo isključivo u svrhu povratnog kontaktiranja.
V.L. CONSULTING osobne podatke obrađuje samo ako je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha.
U odnosu na posjetitelje web stranice V.L. CONSULTING obavještava kako se u svrhu osiguranja ispravnog rada stranice koriste „kolačići“ (male podatkovne datoteke) koji se pohranjuju na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu web stranici u svrhu pohrane željenih postavki koje se odnose na prikaz.

Primatelji podataka

Pristup Vašim osobnim podacima imaju isključivo osobe zaposlene u V.L. CONSULTINGU.

Rokovi čuvanja podataka

Podaci koji se čuvaju na temelju privole - navedene podatke čuvamo dok postoji svrha radi koje su podaci dani odnosno radi koje se obrađuju, odnosno dok privola za obradu ne bude povučena od strane ispitanika.
Po prestanku svrhe odnosno isteku razdoblja čuvanja, osobne podatke brišemo trajno ili ih anonimiziramo tako da se više ne mogu povezati s određenim ispitanikom.

Prava ispitanika

Prava koja ispitanicima pripadaju sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka su sljedeća:
Pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije o svrsi obrade osobnih podataka ispitanika, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, te u slučaju kada se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika o njihovu izvoru. Također obuhvaća i pravo ispitanika da mu se dostavi ispis osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane koji se na njega odnose.
Pravo na ispravak – pravo ispitanika da bez nepotrebnog odgađanja ishodi da se isprave netočni podaci ili da se dopune podaci koji se odnose na ispitanika.
Pravo na brisanje – pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na ispitanika pod uvjetom da osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili zakonske svrhe te ukoliko ispitanik povuče privolu na kojoj se temelji obrada.
Pravo na ograničenje obrade – pravo ishoditi ograničenje obrade ako su ispunjeni preduvjeti definirani Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka.
Pravo na prenosivost podataka – pravo tražiti dostavu osobnih podataka koji se odnose na ispitanika u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se radi o podacima nad kojima se obrada temelji na privoli ili na ugovoru te ako se obrada provodi automatiziranim putem.
Pravo na prigovor – pravo ispitanika da na temelju svoje posebne situacije uloži prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Prigovor se podnosi na e-mail: info@vlconsulting.hr. V.L. CONSULTING će Vam najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja Vašeg zahtjeva dostaviti tražene informacije i obavijest o poduzetim radnjama. Ukoliko je obrada zahtjeva složena ili se radi o velikom broju zahtjeva, rok od mjesec dana može se produžiti za još dva mjeseca, u kojem slučaju ćemo Vas izvijestiti o razlozima eventualnog produljenja roka.

Također u slučaju odbijanja zahtjeva ispitanika V.L. CONSULTING će bez odgađanja, a najkasnije u roku mjesec dana od primitka zahtjeva, izvijestiti ispitanika o razlozima odbijanja zahtjeva.

Napominjemo da u slučaju zaprimanja zahtjeva koji su očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja, V.L. CONSULTING će sukladno odredbama Uredbe može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupati po zahtjevu.


Politika kolačića

Što je kolačić (cookie)?

Kolačić je datoteka koja se s mrežne stranice koju posjetite sprema na Vaše računalo, prijenosno računalo ili mobilni uređaj. Vaš preglednik (browser) preuzima kolačiće prilikom Vašeg prvog posjeta određenoj mrežnoj stranici. Kolačići obično spremaju Vaše postavke za određenu mrežnu stranicu, npr. preferirani jezik, tako da prilikom sljedećeg posjeta toj mrežnoj stranici pomoću istog uređaja, preglednik šalje kolačić i u njemu pohranjene informacije ili mrežnoj stranici koja ih je generirala (kolačić prve strane) ili drugoj mrežnoj stranici na koju se kolačić odnosi (kolačić treće strane). Možete promijeniti Vaše postavke internet preglednika kako bi mogli sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, ukloniti spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Vrste kolačića

Privremeni kolačići (session cookies) – automatski se brišu nakon što zatvorite preglednik. Pomoću njih mrežne stranice pohranjuju privremene podatke.
Trajni kolačići (persistent cookies) - ostaju određeno vrijeme na uređaju i nakon zatvaranja preglednika, ovisno o njihovim postavkama trajanja, ili dok ih korisnik sam ne ukloni. Ovi kolačići omogućuju prepoznavanje Vašeg uređaja prilikom idućeg posjeta mrežnoj stranici.
Kolačići prve strane (first party cookies) - dolaze s mrežne stranice koju gledate, a mogu biti trajni ili privremeni. Pomoću tih kolačića mrežne stranice mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta toj mrežnoj stranici.
Kolačići treće strane (third party cookies) - Vašem uređaju dostavlja web stranica koja je drukčija od one koju ste posjetili.

Koristi li naša mrežna stranica kolačiće?

Da, kako bismo poboljšali korisničko iskustvo prilikom posjeta našoj mrežnoj stranici.

Koje kolačiće koristi naša web stranica?

Tehnički kolačići - nužni su za uredno funkcioniranje naše mrežne stranice. Tehnički kolačići se ne mogu deaktivirati preko funkcija naše mrežne stranice, ali se mogu deaktivirati preko korištenog preglednika. Za korištenje neophodnih kolačića nije potrebna suglasnost.
Funkcionalni kolačići – poboljšavaju funkcije naše mrežne stranice tako da pamte odabire i prilagodbe koje ste napravili tijekom posjeta našoj mrežnoj stranici. Pomoću tih kolačića spremamo npr. postavke jezika.
Analitički kolačići – prikupljaju informacije o tome na koji način koristite našu mrežnu stranicu, kako bismo prepoznali preferencije kod korištenja. Informacije koje prikupljaju ovi kolačići ostaju anonimne, a koriste se u svrhu izrade analitičkih izvješća za mrežnu stranicuza poboljšavanje funkcioniranja naše mrežne stranice. Kolačići od strane Google Analytics 4 koriste se za praćenje posjeta, sesija i podataka o kampanjama

Kako isključiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom uređaju, ali blokiranje svih kolačića moglo bi imati negativan utjecaj na funkcionalnost mnogih mrežnih stranica, pa tako i naše mrežne stranice. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite preglednik koji koristite i potražite informacije o promjeni postavki za taj preglednik.